Výroční schůze 2021

image příspěvek

Program jednání:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2020 a plnění úkolů usnesení
3. Plán činnosti na rok 2021
4. Vyhlášení nejúspěšnějších závodníků 2020
5. Zpráva o hospodaření za rok 2020
    a. Volba nového pokladníka
6. Diskuze
7. Návrh a usnesení pro rok 2021
8. Informace k letnímu soustředění